BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.10.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Effect of transition metal doping on magnetic hardness of CeFe12 -based compounds

wygłosi

mgr Justyn Snarski-Adamski

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.10.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

EPR defektów sieci w LiCoO2

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 04.11.2021 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Łukasza Frąckowiaka

pt.:

Oddziaływania pomiędzy warstwami ferromagnetyczną
i ferrimagnetyczną oraz w obrębie ferrimagnetycznej warstwy poddanej strukturyzacji magnetycznej

Promotor: dr hab. inż. Piotr Kuświk prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Maciej Krawczyk  (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
dr hab. inż. Michał Ślęzak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/346-lukasz-frackowiak.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do wtorku 2 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.11.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w trybie zdalnym

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Sebastiana Pacanowskiego

pt.:

Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych na bazie magnezu

Promotor: dr hab. inż. Lesław Smardz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Czesław Kapusta (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN))Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem
https://www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty/347-sebastian-pacanowski.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: obrony@ifmpan.poznan.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta do czwartku 4 listopada 2021 roku do godz. 15:00.


Zobacz spis seminariów z 2021 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego