BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 09.06.2021:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury i dynamiki molekularnej wodnych roztworów alkoholi polihydroksylowych przy użyciu spektroskopii dielektrycznej

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego