BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.06.2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.06.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w sali

referat pt.:

Wpływ ciśnienia na przewodnictwo protonowe w CsH5(PO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego