BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w lipcu 2021:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 24.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Charakterystyka powierzchni warstw Langmuira utworzonych z układów ciekły kryształ/nanokrystaliczna celuloza

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 23.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Modelowanie z pierwszych zasad antyferromagnetycznych związków ziem rzadkich

wygłosi

dr hab. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.06.2021 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w trybie zdalnym

referat pt.:

Współczynnik Poissona w sprężyście izo- i anizotropowych binarnych kryształach twardych dysków

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 09.06.2021 roku (środa)
o godzinie 13:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Badanie struktury i dynamiki molekularnej wodnych roztworów alkoholi polihydroksylowych przy użyciu spektroskopii dielektrycznej

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.06.2021 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w sali

referat pt.:

Wpływ ciśnienia na przewodnictwo protonowe w CsH5(PO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.06.2021 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Polar bonds assisting ferromagnetism in Uranium hydrides

wygłosi

Dr Ladislav Havela

Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Czech Republic

Abstract

5f magnetism in U-based systems is typically a band magnetism, appearing if the U-U distances exceed approx. 340 pm. The 5f band becomes sufficiently narrow to allow the formation of 5f moments. Uranium hydrides are bit out of systematics, they are ferromagnets with high ordering temperatures of 160 K, despite short U-U distances. It decreases in one form, α-UH3, to 331 pm. We have developed a way how to tune the composition by alloying U by diverse transition metals, which can increase TC over 200 K. Consistently strong ferromagnetism was observed also in UH2, prepared as metastable in the form of this films. All the experimental evidence of bulk properties and spectroscopies as well as ab initio calculations evidences the importance of polar bonds between U and H, yielding a strong hybridization of U-6d states with H-1s states. It weakens the 5f-6d hybridization ubiquitous in U metal and intermetallic systems, which normally washes out the U moments. Such synthesis of physics and chemistry views helps to identify other cases of U compounds, which can bring the 5f ferromagnetism to ambient conditions.

 

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego