BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Krajowe Centrum Nanofizyki i Spintroniki "SPINLAB"

Centrum Polskiej Akademii Nauk, utworzone 24 września 2013 roku

W skład centrum wchodzą:

  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
  • Instytut Fizyki PAN w Warszawie
  • AGH Kraków, Wydz. Elektroniki, Automatyki; Informatyki i Elektroniki
  • UAM w Poznaniu, Wydz. Fizyki
  • Uniwersytet w Białymstoku, Wydz. Fizyki
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Fizyka Ciała Stałego, Magnetyzm, Nanotechnologia, Spintronika

 

 

 

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego