BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nagrody PTF dla pracowników IFM PAN

Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dwóch pracowników naszego Instytutu za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał Prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski (zgłoszony przez Oddział Wrocławski PTF) za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał Dr inż. Krzysztof Ptaszyński  za rozprawę pt. “Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: Fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji”.

Naszym laureatom serdecznie gratulujemy!

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego