BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

IFM PAN na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

Konsorcjum Magnetyczny rezonans jądrowy – platforma inter-dyscyplinarnych badań fizyko-chemicznych (MAGREZ), do którego należy IFM PAN, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Liderem Konsorcjum jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej uwzględnia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej oraz istotnym potencjale badawczym. Na „Mapie” znajduje się obecnie 70 różnych infrastruktur badawczych.

Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego