Informacje

Noc Naukowców 2019 w IFM PAN

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN odbędzie się kolejna edycja imprezy popularno-naukowej "W Labiryncie Fizyki", którą zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku! Z uwagi na duże zainteresowanie, impreza "W Labiryncie Fizyki" organizowana w naszym Instytucie, najprawdopodobniej już na stałe wpisze się w ogólnoeuropejskie wydarzenie odbywające się pod hasłem "Noc Naukowców" (Researchers’ Night).

W tym roku "Noc Naukowców" odbędzie się 27 września od godz. 16 do godz. 20 - zobacz program.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim wspomnieniem atmosfery towarzyszącej "Nocy Naukowców" w IFM PAN.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

Patent na głowicę niskotemperaturową do stabilizacji temperatur poniżej 4,2K w układach wykorzystujących ciekły hel

Na podstawie zgłoszenia nr P.417132 Urząd Patentowy RP w dniu 2 lipca 2019 roku udzielił na rzecz Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, Politechniki Wrocławskiej i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA patentu na wynalazek pt.: Głowica niskotemperaturowa do stabilizacji temperatur poniżej 4,2K w układach wykorzystujących ciekły hel. Zastosowanie głowicy z kapilarą ze zwiększonym oporem przepływu pozwala na chłodzenie i stabilizację dużej objętości ciekłego helu z optymalnym, niskim zużyciem tej cieczy, oraz zachowanie lub zwiększenie wyjściowej koncentracji izotopu helu He3 w helu He4 do najniższej temperatury.

XXXV Warsztaty Naukowe „Lato z Helem”

W Odolanowie, w Zakładzie Fizyk Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, odbyły się XXXV Warsztaty Naukowe „Lato z Helem” (26.6.2019 - 6.7.2019). Wiodącą tematyką Warsztatów była "Fizyka niskich temperatur".

Warsztaty Naukowe „Lato z Helem”, to niepowtarzalne spotkanie młodzieży, uczniów oraz studentów przyjeżdżających do Odolanowa z najwybitniejszymi fizykami z całej Polski.

W ramach XXXV Warsztatów, w dniu 5 lipca, miała miejsce specjalna Sesja Jubileuszowa „Hel w Odolanowie – nauka, przemysł, edukacja”, poświęcona pamięci Profesora Jana Stankowskiego – pomysłodawcy i wieloletniego
kierownika naukowego „Lata z Helem”.

 

Nowe granty dla IFM PAN

W pierwszej połowie 2019 roku czworo pracowników i doktorantów IFM PAN otrzymało środki finansowe na realizacje projektów badawczych z Narodowego Centrum Naukowego:

dr Sławomir Pieprzyk
Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych (konkurs MINIATURA 2),

dr Mirosław Werwiński
Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe (SONATA BIS 8),

mgr Adam Krysztofik – opiekun naukowy prof. dr hab. Janusz Dubowik
Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących (PRELUDIUM 16),

mgr inż. Łukasz Frąckowiak – opiekun naukowy prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych (PRELUDIUM 16).

Beneficjentom grantów serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia!

Więcej informacji: https://www.ifmpan.poznan.pl/pl/projekty-naukowe.html

Sztafeta maratońska EKIDEN PragmatIQ z udziałem drużyny IFM PAN

W niedzielę 9 czerwca br. na terenach toru regatowego Malta w Poznaniu nasza drużyna po raz kolejny wzięła udział w biegu sztafetowym Ekiden PragmatIQ na dystansie maratońskim.

W tym roku IFM PAN reprezentowali:

  • Łukasz Lindner (9795 m)
  • Adam Ostrowski (10800 m)
  • Iwona Płowaś-Korus (5400 m)
  • Iwona Olejniczak (5400 m)
  • Grzegorz Michałek (5400 m)
  • Tetiana Yevchenko (5400 m)

W pięknej słonecznej pogodzie przebiegliśmy dystans 42195 m w czasie 3:40:34.

W klasyfikacji drużyn mieszanych zajęliśmy 25 miejsce na 82 drużyny, w klasyfikacji drużyn firmowych 79 miejsce na 184 drużyn, a w klasyfikacji ogólnej 125 miejsce na 266 drużyn.

Naszym kibicom bardzo dziękujemy za wsparcie w czasie biegu i miłe towarzystwo.

Zapraszamy na fotorelację.

IFM PAN wstąpił do PACTT

IFM PAN, jako czwarty instytut Polskiej Akademii Nauk, wstąpił do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

PACTT jest ogólnopolskim, dobrowolnym zrzeszeniem uczelnianych oraz instytutowych jednostek zajmujących się zarządzaniem i komercjalizacją własności intelektualnej. Uczelnie oraz instytuty naukowe reprezentowane w PACTT zatrudniają ponad 65 000 naukowców i oferują dostęp do ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

Celem PACTT jest integracja jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za transfer wiedzy i technologii oraz współpraca na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej: http://pactt.pl/

 

Profesor Dariusz Kaczorowski członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Profesor Dariusz Kaczorowski - pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych oraz IFM PAN został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). RDN to nowy organ ustanowiony przez „Konstytucję dla nauki” na rzecz rozwoju kadry naukowej, który zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Pierwsza kadencja Rady rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.
Profesorowi Dariuszowi Kaczorowskiemu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy pomyślnej pracy w gremium RDN.
Więcej: http://www.bip.nauka.gov.pl/wybory-do-rady-doskonalosci-naukowej/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html

Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, Instytutem Dendrologii PAN, Instytutem Genetyki Człowieka PAN oraz z Instytutem Genetyki Roślin PAN będzie prowadził Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN). Nowa szkoła doktorska kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Pierwsze zajęcia w szkole rozpoczną się 1 października 2019 r.

Więcej o PSD IPAN

Strona 9 z 20